Vi udvikler grønne og klimavenlige seniorbofællesskaber så selv den enlige folkepensionist kan bo der.

Senior bofællesskaber

Er boliger med tryghed


Et +50 senior bofællesskab er for os mere end blot en ny bolig til den tredje alder. 

Grundlaget er et trygt seniorfællesskab, med stor respekt for den enkelte beboers privatliv.

Fælles for nuværende og fremtidige projekter er, at de projekteres som et klimavenligt byggeri i bæredygtige materialer. Brugen af klimavenlige materialer, grøn strøm og varme, tegner en profil, der kigger ind i fremtiden, som en model for fremtidige lokale seniorbofællesskaber.

Projekt 'Det Gode Liv' i Højby


Her skal bygges 65 huse i 3 størrelser, hvor de fleste huse er den mindste type, samt et større fælleshus, som det første pilot projekt.

Lokalplansarbejdet er i gang, og vi forventer at kunne afsende byggeansøgning først  i Q2 2020, med opstart af byggeriet til efter sommer 2020, hvor lokalplansarbejdet forventes at blive afsluttet og godkendt sidst i Q2 2020.

Liv uden ensomhed


Vi må erkende og turde tale om, at der er noget der hedder ensomhed i alderdommen, og hvis man mister sin ægtefælle, hvad så ? 

Her står især mænd ofte tilbage på perronen og har det svært. Ensomhed er noget rigtig mange ikke taler om. Her er fællesskabet med andre ældre endog meget trygheds skabende.

Værdier


Vores værdier er kendetegnede ved et cirkulært syn på projektet, både i forhold til klima, socialt samværd for beboerne, og økonomi for selv den enlige folkepensionist.

1

Klimavenligt byggeri

Det skal være et bæredygtigt og klimavenligt byggeri med en bæredygtig økonomi, både for lejere og ejere.
2

Grøn energi og varme

100 % grøn energi og varme, der samlet set producerer mere energi end de bruger.
3

Byggeri i et plan

Husene bygges som gårdhavehuse i et plan med egen have og redskabsrum, og som handicapvenlige.
4

Bæredygtig økonomi for alle

Huslejen skal være til at betale for en enlig folkepensionist uden anden pensionindkomst.
5

Fælleshuset

Der bygges et fælleshus, rummeligt nok til de mange daglige aktiviteter, der skaber sammenhængskraften i bofællesskabet.
6

Lokalt byggeri

Husene bygges i ‘Senior Danmark’ områder, så man som senior kan blive boende i sit lokale velkendte område.

Ønsker du at komme på vores interesseliste?


Det er gratis at skrive dig op på vores interesseliste. Personer på vores interesseliste, vil løbende blive informeret om projektets udvikling.

En håndsrækning til seniorbofællesskabs-interesserede i hele Danmark


Vi er projektudviklere af seniorbofællesskaber i Danmark.

Vi vil gerne bistå andre grupper i Danmark med at få udviklet seniorbofællesskabs projekter, som ofte har et problem med at komme frem til målstregen og få det realiseret.

Kontakt os


Har du spørgsmål, så udfyld formularen herunder.