En håndsrækning til seniorbofællesskabs interesserede i hele Danmark


Vi vil gerne bistå andre grupper i Danmark med at få udviklet seniorbofællesskabs projekter, som ofte har et problem med at komme frem til målstregen og få det realiseret.

Vi ved at det er et stort problem for mange seniorer, der gerne vil bo i et sådant fællesskab, at komme igennem alle de ret store forhindringsløb, der er i en sådan process.

Det gælder både skitser og egentligt tegningsmateriale af husene, situationsplaner, matrikelkort, vejføring, p-pladser, fortove, miljøstationer, grønne områder, beplantningsbælter, eventuelt lokalplan,  byggetilladelse, tilbud fra flere entreprenører, prissætning af alle dele i processen, banker, budgetter, finansieringsmodeller, samt dialoger med kommuner og deres forskellige afdelinger, herunder plan- og byg, trafik afdelinger, kloakker, vand, el og varme, grøn energi, arkæologiske undersøgelser, jordbundsprøver, juridiske vedtægter, regler for en forening, administration, revision, stillingtagen til eje- andels- eller lejeform., byggestyring, kontrol af kontrollanter, forsikringer, og eventuelt salg af egen bolig, og ikke mindst hvornår alt dette skal ske, og i hvilket rækkefølge.

Blot for at nævne områder man skal forholde sig til og arbejde med.

Realiteten er, at projektudviklingsarbejde koster en god sjat penge at få realiseret, og som er risikobelagt, da de vil være tabt, såfremt projektet af en eller anden grund ikke kan realiseres. Og det sker jo. Derfor ser man et misforhold mellem de rigtig mange seniorer, der hjertens gerne vil etablere et seniorbofællesskab, ofte sammen i en venne - eller bekendtsskabskreds, og de få projekter, der bliver til virkelighed.

Tidligere fandtes en organisation, der hed ‘Boligtrivsel i centrum’, der var støttet af Boligministeriet, der hjalp med at få et seniorbofællesskab etableret. Den ordning forsvandt i 2005, og siden 2007 har antallet af projekter været endog meget lavt. 

Dog ser vi nu en del projekter i støbeskeen, dels blandt fonde og pensionskasser, boligselskaber, men også private virksomheder, der har projekter på vej. Interessen for denne boligform blandt seniorer har aldrig nogensinde været større. Men det hjælper ikke de mange interessegrupper, der sidder derude, og gerne selv vil igang. De har tit store problemer med at komme frem til byggeafslutning og indflytning.

Tallene viser med stor tydelighed, at der er et stort og kraftigt stigende misforhold mellem behovet for disse boliger, og så udbuddet rundt i alle dele af landet.

Vi har derfor besluttet os for at tilbyde den nødvendige hjælp og bistand, så interessegrupper kan komme i mål med deres ønsker. Rent praktisk vil det foregå på den måde, at vi stiller op til et møde med jer, og vurderer jeres projekt eller ideer, hvor langt I er i processen, og om det I tænker på, efter vores vurdering har en chance for at kunne blive realiseret, eller hvad der skal til for at nå målet. 

Vi forbeholder os også retten til at sige nej til jer, hvis vi vurderer det ikke går an. Dette første skridt vil vi gøre gratis, dog med nedenstående betingelser knyttet dertil fra vores side:

  • Projektet skal være med helt grøn energi, og klimavenligt bygget, som A2020 plus-energihuse.
  • Interessegruppen skal kunne tegne sig for minimum 8 - 10 gårdhavehuse, der gerne må være enten ejerboliger eller andelsboliger, og gerne flere end det antal.
  • De interesserede skal dog acceptere, at boligformen også kan omfatte lejeboliger, som vi udvikler og finder investorer til, med et fælles vedtægtsgrundlag i seniorbofællesskabs foreningen, så vi derved kan få det for fællesskabets trivsel nødvendige antal boliger i projektet.
  • Huslejen i de mindste boliger skal være så billig som lejebolig, at en enlig folkepensionist uden anden indkomst end folkepensionen, skal kunne bo der.

Hvis vi i fællesskab siger ja til at gå videre, vil vi lave en skriftlig rammeaftale med jer, hvor vi arbejder efter no-cure no pay princippet, og vi skriver ikke en regning på noget, før en endelig aftale er realiseret og byggeriet er påbegyndt, hvilket betyder at finansieringen så også er på plads, og der derfor kan betales noget.

Det skal også forstås sådan. at vi selvfølgelig vil tage betaling for vores arbejde, men først når vi har gjort vores arbejde færdigt, og den betaling kan være på flere måder, enten som et fee, eller en andel af anparter/aktier i et eventuelt lejeboligprojekt, eller en procentdel af den samlede byggepris. 

Vi tror dog på, at vi med vores erfaring i bygge- og projektudviklingsbranchen sagtens kan tjene vores egne penge i processen, så det samlet set er billigere for jer at have os med, end selv at prøve lykken i en meget vanskelig branche.

Til slut kan vi oplyse, at vi nok har lavet alle de fejl man kan lave i denne branche, gennem mere end 45 år, og tror faktisk også vi har opfundet nogle, der ikke var der før vi kom. Det har vi måttet betale en hel del for, så derfor tør vi godt love vi ikke kommer til at lave dem igen.

Hvis I mener dette kunne være interessant for jer, så er I velkommen til at kontakte os.