'Det Gode Liv' i Højby,
Odsherred kommune

Økonomien for en enlig folkepensionist uden anden indkomst end folkepensionen og ATP


Vi har som en af de 6 grundpiller i konceptet lagt til grund, at man som enlig folkepensionist og uden anden indkomst, skal kunne bo her og blive boende, selvom man flytter ind som par, og så mister sin ægtefælle eller samboende partner.

Vi ønsker at bygge i ‘senior-Danmark’ områder, hvilket betyder områder, hvor omkring 50% af indbyggerne er +50 år. Det betyder så oftest at indkomstniveauet her er lavere end gennemsnittet for danske pensionister, og det skal vores huslejeniveau afspejle.

Vi har valgt at tage skridtet fuldt ud. 

At alle pensionister, hvilket så også betyder enlige pensionister, kun med folkepensionen som indkomst, skal kunne bo her. Og blive boende.

Det er ikke godt nok at beregne et budget ud fra, at man har 2 indkomster i husholdningen, for hvad sker der så, hvis den ene falder bort ? Så kunne man risikere først at miste sin ægtefælle, og dernæst sin bolig, og det vil vi ikke være med til.

Desuden mener vi, at mennesker med de laveste indkomster, i det mindste i den sidste del af deres liv, på flere niveauer har optjent retten til at bo lige så godt og trygt, som andre med højere indkomster.

Med en bæredygtig økonomi forstår vi derfor også, at den samlede anlægssum plus den grønne energiforsyning, skal være grundlaget for et fornuftig lavt huslejeniveau, der dog samtidig respekterer investorers krav om et rimeligt afkast. 

Det scenarie er kun muligt i en tid, hvor renterne af lange 30 årige Realkreditlån er så historisk lave, samt grundprisen ligeledes lav.

Da vi desuden designer husene, så alle fordyrende elementer fjernes, og at ensartetheden i byggeelementerne forsimpler byggeprocessen, kan vi nå dette mål.  

Der skal ligeledes være tilstrækkelig mange huse til at deles om fælleshusets omkostninger og den grønne energi.

Samlet forbrugSum
Boligydelse (pensionist)

kr. 4.045

Folkepension (grundbeløb)

kr. 6.327

Pensionstillæg

kr. 6.923

ATP anslået

kr. 950

Ældrecheck

kr. 1.467

Samlet skat efter personfradrag

kr. (4.330)

Husleje *

kr. (6.750)

Strøm og varme

kr. (718)

Vand

kr. (130)

Samlede månedlige indtægter

kr. 19.712

Samlet husleje, strøm, vand og varme, samt skat

kr. (11.928)

Disponibelt beløb pr. måned

kr. 7.784

Enlig pensionist uden egen pensionsopsparing eller anden formue. Beregningen er lavet for lejebolig Type 77.
* Husleje er inklusiv bidrag til fælleshuset.

Tallene taler deres eget sprog

Der er udarbejdet en mængde analyser og undersøgelser i Danmark om seniorbofællesskaber, både af Real Dania Fonden, Cowi og Rambøll, samt SFI og andre, som blot underbygger vores påstande.

Tal  fra SFI viser, alt 98 % af de der idag bor i et senior bofællesskab, føler sig tryg elller meget tryg ved det. 

På den anden side viser andre undersøgelser, at man også gerne vil kunne lukke sin egen dør, når fællesskabet måske bliver for meget den dag. 

Eller når børn og børnebørn kommer på besøg. Vi vil også gerne have vores eget, vores egen have, det at kunne gå rundt om vores egen bolig, uden at naboen er alt for tæt på. 

En ny undersøgelse fra Kolding i 2019 fortæller, at 86 % af alle pensionister bor i eget parcelhus, noget der flugter fint med andre undersøgelser.

Så vi har taget disse to udprægede ønsker om det at bo som senior, og inddraget dem her, og krydret det med en helt grøn energiløsning, et klimavenligt byggeri, samt et større og mere aktivt fælleshus. En ny ‘grøn hybridbolig’ med det bedste fra de to bo-former.

Grundtanken om et senior bofællesskabs bolig skal jo være skræddersyet til det at blive ældre. 

Men det kræver dog at man bygger disse seniorbofællesskaber med omtanke og på en særlig måde. 

Vi  planlægger at bygge nye top isolerede huse, energi plus  huse i et plan, hver med egen have og med god plads, bygget så du også kan være dig selv med alle parcelhusets fordele. Og det skal være handicap venligt.

Der er huse til både den enlige og ægtepar, og alle typer folkepensionister skal have råd til at bo her. Det er afgørende for os.

Seniorbofællesskaber

- En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig.

Seniorudvalget i Kolding Kommune har spurgt knap 25.000 borgere omkring deres fremtidige bolig. Læs deres undersøgelse her.