'Det Gode Liv' i Højby,
Odsherred kommune

Motion på recept


Det er vigtigt for især ældre at motionere, og hvis et fælleshus er bygget til det, både med fitness rum, samt andre udendørs aktiviteter, så er chancen for at man får dyrket den nødvendige motion i et fællesskab, så meget desto større. 

Derfor har vi tænkt "motion på recept" ind i konceptet som en væsentlig platform i dette fællesskab. Men det er også væsentligt at italesætte begrebet, så nogle af beboerne på frivillig basis netop vil ønske at dyrke mere motion, og på den måde blive rollemodeller for andre, og gå fra offerroller til handling.

Nye målemetoder via apps gør også dette noget nemmere.

En del danske og udenlandske undersøgelser viser, at målrettet "motion på recept" ikke blot forebygger rigtigt mange sygdomme, men tilmed overflødiggør noget af den medicin, især ældre dagligt indtager. Der er en stigende fokus på dette område i sundhedssektoren, og ringe tvivl om et stort besparelsespotentiale på de offentlige budgetter. 

Daglige gåture og fitness har ikke bare fysisk betydning, men i lige så høj grad mentalt. Det er jo ikke en sygdom at blive ældre, men det kræver en ekstra indsats at holde lægerne på afstand jo ældre man bliver, og her spiller et fællesskab en afgørende rolle for at få gjort noget ved det.

Man skal selvfølgelig også kunne komme rundt i en kørestol overalt, og uden hjælp. Vi bygger, så man som kørestolsbruger eller med rollator kan komme rundt overalt, samt ind og ud af husene ved egen hjælp, og desuden kan komme til at bade.

Vi tror også på, at fælleshusets indretning er vigtigere end man ser i mange ældre bofællesskaber, og skal designes derefter.