'Det Gode Liv' i Højby,
Odsherred kommune

Den grønne energi


Vi har gennem mere end 45 år projektudviklet og bygget - ikke blot flere hundrede huse gennem tiden, en del andelsboligprojekter - også for seniorer, men også vedvarende energi løsninger, både hvad angår vind, sol, og var blandt de første i Danmark til at udnytte solvarme og varmegenvinding i et husbyggeri helt tilbage i 1979.

For os er det derfor indlysende at energien, strøm og varme, skal komme fra en ‘gratis energikilde’, her fra et fælles solcelleanlæg, og separate luft til vand varmepumper, eller en fjernvarmeløsning, hvis denne er grøn nok.

Og det skal kunne gemmes.

Den grønne løsning giver sig selv med de meget alvorlige klima udfordringer verden står overfor.

Det er også den vej udviklingen går  med hurtige skridt, så specielt nye boligprojekter, der skal bestå i rigtig mange år, skal have modet til at finde energi og byggeløsninger, der flugter det tekniske og økonomisk mulige. Med et klart øje for den klimavenlige process, ikke blot i driften, men også i materialerne der anvendes.

Etableringspriserne på grøn teknologi i udlandet er nu kommet så langt ned, at vi både kan bygge til konkurrence priser ved at udnytte seniorboligerne til et lukket solcelle kredsløb, og samtidig få udnyttet den besparelse ved at  tilkoble et Tesla 210 kWp. Powerpack batterisystem, så vi kan gemme den grønne energi til natten.

Hvis man ikke kan gemme solenergi til det tidspunkt hvor man skal bruge den, giver det ikke rigtig mening, da det danske energiafgiftssystem gør, at det er den eneste måde, hvorpå det bliver rentabelt i forhold til investeringen. Ligeledes skal den overskydende strøm kunne sælges via et smartgrid system, der sikrer den bedst mulige salgspris i døgnet.

Bofællesskaber - hvor man bygger tilstrækkeligt mange enheder, er oplagt til denne grønne energiløsning, for at minimere merudgifterne for en grøn løsning.

Vi er ret sikre på, at indenfor en kort årrække vil energi til lys, varme og bildrift, ikke være en budget post man snakker noget videre om i et privatbudget.

Det trækker man blot ud af huset.

Vi har prøvet at undersøge, om en tilsvarende komplet grøn energi løsning er blevet bygget i Danmark i større målestok, men har ikke hidtil kunnet finde det.