'Det Gode Liv' i Højby,
Odsherred kommune

Fælleshuset er en væsentlig hjørnesten i projektet, det kan der ikke være to meninger om


Desuden viser beboerundersøgelser at langt de fleste mener, at et fælleshus kun skal rumme beboernes egne aktiviteter, og ikke udlejes til andre, for på den måde at undgå interne diskussioner.

Erfaringer fra boligforeninger med og uden fælleshuse viser, at netop et fælleshus skaber den sammenhængskraft i fællesskabet, der på afgørende vis distancerer sig fra en forening uden noget at samles i og om. 

Erfaringer viser også, at tendensen i dag går mod større fælleshuse, der kan rumme flere aktiviteter, hvilket igen viser nødvendigheden af et større bofællesskab, så disse fællesaktiviteter også kan betales af fællesskabet. Vores fælleshus bygges til at kunne rumme som minimum følgende aktiviteter, foruden to universel ladestandere til elbiler, der skal kunne tankes via en app:

 • Fællesspisning

 • Madlavningskurser

 • Økovæksthus

 • Litteraturklub

 • Fællesbus til ture

 • EDB undervisning

 • Fitness

 • Gåtursklub

 • Hobbyrum for kvinder og mænd

 • Strikkeklub

 • Krolf / petanquebaner

 • Værelsesudlejning

Fælleshuset


Fælleshuset er samlingspunkt for de sociale aktiviteter i senior bofællesskabet.