'Det Gode Liv' i Højby,
Odsherred kommune

Ensomhed i alderdommen


Vi må erkende og turde tale om, at der er noget der hedder ensomhed i alderdommen, og hvis man mister sin ægtefælle, hvad så?

Her står især mænd ofte tilbage på perronen og har det svært. Ensomhed er noget rigtig mange af pensionistgenerationen ikke taler om.

Her er fællesskabet med andre ældre endog meget trygheds skabende. Det viser forskning, både når det drejer sig om at hjælpes ad med at handle ind, at have flere fælles aktiviteter i dagligdagen, og at have nogen i nærheden, hvis man  skulle blive syg, eller blot nogen at snakke med. 

Vi ser også at rigtigt mange børn og børnebørn støtter op om, at deres forældre eller bedsteforældre flytter ind i et seniorbofællesskab. Man ved at ensomhed har svære kår i et fællesskab, fordi man ganske enkelt er mere opmærksom på hinanden i et socialt samvær.